Manager.LT akademija supranta, kad norint imtis veiksmų įmonės veiklos tobulinimui, visų pirma reikia identifikuoti esamas problemas ir jų atsiradimo tikrąsias priežastis. Tam yra naudojami įvairūs organizacijos vidiniai tyrimai: mikroklimato, darbuotojų pasitenkinimo darbu, 360 laipsnių, mokymo poreikių, darbuotojų kompetencijos įvertinimo… Tyrimai atspindi tikslų ir objektyvų įmonės vaizdą, išgrynina pagrindines problemas. Tyrimas – tai taip pat ženklas, kad įmonės vadovybei rūpi darbuotojų nuomonė, problemos. Jau vien tai kartais padeda pagerinti įmonės mikroklimatą. Ištyrę poreikį mokymams Jūs sutaupysite, nes mokymus pasirinksite kryptingiau – kiekvienas investuotas litas problemoms spręsti bus panaudotas teisingai.

Pasidalinkite su kitais: