Trukmė: 2 dienos (16 akad. val.)

MOKYMOSI TIKSLAI:

Šiais mokymais norima pasiekti, kad darbuotojai:

Efektyvus paslaugų-produktų pristatymas parodos stende, siekiant lankytojus paversti klientais

MOKYMŲ FORMATAS

1 dienos praktinės dirbtuvės / mokymai

METODAI

Labai tamprus, interaktyvus darbas su dalyviais, praktinės užduotys, situacijų analizė, video treniruotės, savarankiškos namų užduotys.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Namų darbai prieš prasidedant mokymams

Kad programa atitiktų kliento lūkesčius, dalyviams išsiunčiamas klausimynas siekiant išsiaiškinti:

Apdorojus klausimyno atsakymus, susisiekiama su vadovu siekiant įsigilinti į vadovybės viziją bei sudaryti lūkesčius atitinkančią programą.

PRELIMINARI PROGRAMA, 9:00 – 18:00 val.

I dalis.  Susipažinimas. Įvadas į praktines dirbtuves.

Dalyviai pristato vienas kitą porose. Tikslas – lavinti kūrybiškumą pristatant. Dalyviai įvardina idealaus lankytojo paveikslą.

Dalyvių turimų įgūdžių nuotrauka

Praktinė video užduotis „Kaip šiandien pristatau įmonę?“

Dalyviai per 1 min. pristato įmonę ir pagrindžia, kas jų manymu yra esminis argumentas rinktis įmonės gaminius.  Aptariame kiekvieno pristatymo pliusus ir minusus.

Kuo paremta bendravimo psichologija ir atitinkamas mūsų bei parodos lankytojų elgesys? Kodėl su vienais lankytojais mums patinka bendrauti,  su kitais norėtume bendravimą nutraukti po pirmųjų sekundžių?

Vidinis nusistatymas. Mini informacinė dalis apie žmogaus elgesio psichologiją ir praktinė užduotis „Migdolas“.

Įžvalga: mes linkę maloniau bendrauti su tais, kurie atitinka mūsų idealaus parodos lankytojo paveikslą.

II dalis. Kaip ruošiuosi parodoms, kad pasiekčiau arba viršyčiau užsibrėžtą tikslą.

Mini informacinė dalis „Tikslų koridorius“. Pasitelkiami dalyvių namų darbai. Jų prašoma atsinešti kokius laiškus siunčia klientams, kviesdami susitikti stende. 

Prezentavimas stende. Kalbėjimas nepasiruošus.

Labai trumpa praktinė užduotis pasitikėjimui savimi lavinti. Užduotis parodo, kad kiekvienas moka kalbėti ir prezentuoti, tik svarbu turėti struktūrą arba pagrindinius įrankius.

Pirmojo įspūdžio sudedamosios dalys

Mini informacinė dalis „Pirmas įspūdis“. Su dalyviais aptariame iš ko susideda pirmasis įspūdis. Šią informaciją panaudojame video medžiagos peržiūroje.

Kaip galima pradėti ir užbaigti prezentacijas

Praktinė užduotis grupelėse: „Genialumas slypi paprastume“.

Tikslas, kad dalyviai pagalvotų, kitokių nei daugumos naudojami pristatymo būdų. Svarbiausia, kad jie būtų įtraukiantys ir auditoriją.

Prezentacijos/pristatymo struktūra

Mini informacinė dalis apie prezentacijos tikslą ir struktūrą.

Esmė: teisingas prezentacijos tikslo formulavimas yra užduodant klausimą: „Ką parodos lankytojai turi padaryti po mano pristatymo?“

Kokią pagrindinę žinutę siųsime, kad lankytojas virstų klientu.

Praktinė užduotis „Žinutės išgryninimas“ 

Pietų pertrauka

III dalis. Story telling metodas pristatymuose.

Mini informacinė dalis apie istorijų kūrimą, vieną galingiausių įrankių siekiant išsiskirti prezentacijų vandenyne. 

Nepatogūs klausimai.

Mini praktinė dalis apie nepatogių klausimų valdymą.

Įmonės pristatymas pasitelkiant metodikas ir pagrindinę žinutę.

Pasiruošimas filmavimui „Kaip pristatysiu įmonę“. Kiekvienas dalyvis pasiruošia 3-4 min. pristatymo versiją. Ji turi būti užkabinanti ir išsiskirianti iš minios. Pasiruošiamos 6-ios 4 min trukmės prezentacijos apie įmonę.

IV dalis. Prezentacijų peržiūra su gilia analize (kūno kalba, struktūra, išskirtinumą, gebėjimas valdyti klausimus ir į juos atsakyti) Dienos apibendrinimas, pažymėjimų įteikimas.

PROGRAMOS VADOVĖ IR LEKTORĖ:

Liana Mogišaitė Manager.LT Akademija lektorė, verslo konsultantė

Mokymus Jūsų įmonės poreikiams pritaikys ir mokymų programą įgyvendins andragogė – praktikė, lektorė ir verslo konsultantė, Liana Mogišaitė.

Mokymo ir konsultavimo praktika užsiima nuo 2004 m. Paslaugų teikimo ir pardavimo patirtis nuo 1995 m. Žmogiškųjų išteklių valdymo, vadovavimo, verslo vystymo patirtis nuo 2001 m.

Yra gerai įvaldžiusi patyrimu grindžiamų užduočių rengimo ir įgyvendinimo techniką bei darbo su grupėmis įgūdžius. Mokymai orientuoti į interaktyvią diskusiją, praktinių situacijų analizę, išsamų informacijos pateikimą. Dalyviai teigiamai vertina už gebėjimą subtiliai ir betarpiškai bendrauti, sudominti, paprastai perteikti sudėtingą informaciją, tinkamai parenkamas praktines užduotis, padedančias įžvelgti tobulintinas savybes, teigiamą ir saugią atmosferą. Veda mokymus lietuvių ir rusų kalbomis.

Patirtis ne tik Europoje, bet ir Azijoje. Nuo 2010 metų bendradarbiauja su tarptautiniu verslo žurnalu „JŪRA MOPE SEA“. Šis bendradarbiavimas suteikė daug patirties dirbant Europoje ir Azijoje. Tai buvo viena įdomiausių tarptautinių patirčių, padėjusių įtvirtinti nuostatą: „Prie kiekvieno žmogaus galima rasti priėjimą, juk nesvarbu ką parduodi, svarbu – kaip parduodi“. Ši patirtis atskleidė, kad bendravimas raštu irgi yra menas ir kaip padaryti, kad klientas esantis kitame „laido“ gale, kitos tautybės, tinkamai suprastų norimą pasakyti mintį, pasiūlymą, situacijos sprendimą. Rašo straipsnius laiko valdymo tema,  kalbėjo daugelyje radijo laidų, laidoje „Labas rytas, Lietuva“,  skaitė pranešimą didžiausioje Baltijos šalyse (virš 9,200 dalyvių) motyvacijos konferencijoje „No Limits“.

Mokė, konsultavo įmones ir pavienius asmenis Lietuvoje bei Kazachstane:  Vilniaus Pergalė, TL NIKA Group, Susisiekimo paslaugos, Prime Leasing (CityBee), Visagino atominė elektrinė, Schindler, Agrokoncernas, Atea, Orlen Lietuva, Miečys, Ad Baltic, AB Lietuvos bankas, SODRA, LR Krašto apsaugos ministerija, Tarptautinis Vilniaus oro uostas, STATOIL Lietuva, Lukoil Baltija, Vilniaus pergalė, DHL Lietuva, SBA grupės Verslo lyderių centras, Kauno baldai, LR Valstybės kontrolė, LR Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, LR Seimo teisės komitetas, SEB banko Iždo departamentas, Užsienio reikalų ministerija ir kt.